#47 Bartłomiej Foszer: od specjalisty w funduszach unijnych do multiprzedsiębiorcy w branży reklamowej i dietetycznej

#47 Bartłomiej Foszer: od specjalisty w funduszach unijnych do multiprzedsiębiorcy w branży reklamowej i dietetycznej